Chúng tôi nhận dịch vụ xin cấp Visa Việt Nam cho khách Bungari và người nước ngoài khác muốn thăm Việt Nam. Thủ tục đơn giản không cần sự có mặt của khách và có thể xin trong ngày.

Виза за Виетнам